Welkom

Data gedreven innoveren met een sociaal hart


Beste lezer,


Dit document geeft je inzicht in ons leer-werktraject.

Er ligt een mooie kans voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om via ons programma (weer) aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt.

Voor inhoudelijke informatie verwijs ik naar de onderstaande pagina's.


Met vriendelijke groet,


​Frank Wensink | Directeur

DAAT BV


Inhoudsopgave


Inhoud

  1. 1.DAAT
  2. 2.Situatieschets
  3. 3.Opzet programma DAATLAB
  4. 4.Inhoud programma DAATLAB

DAAT

Meer dan alleen data


Onze missie is het optimaliseren van de informatievoorziening van organisaties zodat deze kunnen excelleren in hun vakgebied.

Dit doen wij door het kwalitatief verzamelen, structureren en visualiseren van data.

Wij staan voor hoge maatschappelijke betrokkenheid, mede door het opleiden en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Situatieschets

DAATLAB is het leer-werktraject waarin kandidaten worden bij- of omgeschoold tot administratief data-analist. Het is een traject dat aansluit op HBO denk- en werkniveau. Het instroomniveau van de potentiële kandidaten MBO 4/HBO AD of hoger, met affiniteit met computers/data/ICT.

De kandidaten hebben allemaal een eigen afstand tot de arbeidsmarkt. Welke afstanden er in een groep zitten loopt erg uiteen. Een afstand kan autisme of een sociale stoornis zijn, maar denk ook aan statushouderschap, re-integratie na ziekte of onverhoopte werkloosheid op latere leeftijd. Het maakt niet uit wat de afstand is, iedereen is welkom bij DAATLAB.

In het DAATLAB programma wordt eerste instantie een ICT-basis en -werkwijze aangeleerd, daarna de skills die van pas komen bij een potentiële werkgever. Onderdelen die hieronder vallen zijn o.a. Microsoft Stack en de Scrum werkmethode. Via dit programma worden de kandidaten opgeleid tot volwaardige werknemers op het gebied van data en ICT.


Opzet programma DAATLABWerkfit

Wij hebben de opleiding gesegmenteerd. Gedurende de gehele periode wordt gewerkt om werkfit te worden. De kandidaat leert eerst wennen aan het ritme. Het komt namelijk veel voor dat kandidaten niet gewend zijn om in een kantooromgeving te werken. Hierbij hoort uiteraard het op tijd komen en 8 á 9 uur op kantoor en/of thuis werken, maar ook het hoog houden van de concentratie gedurende de werkdag en de interactie met collega's horen bij het werkfit programma. De kandidaat wordt hier intern bij gecoacht.

DAATLAB Theorie

De kandidaat start, naast het werkfit worden, met theorie. Tijdens deze periode wordt de standaard basistheorie van DAATLAB aangeboden. Hier leren ze werken in oa de Microsoft Stack. Dat wil zeggen leren omgaan met; Power Apps, Power BI, DAX, SQL en Python. Daarnaast wordt geleerd om te werken met de basis van Scrum.

Gedurende het hele traject zal de kandidaat zowel thuis als op kantoor aan het werk zijn. In de periode dat de kandidaten met de theorie bezig zijn zullen ze veel individueel bezig zijn om zich de stof eigen te maken. Dit kan zowel thuis als op kantoor zijn. In beide situaties staan er een coach en trainer voor de kandidaat klaar om vragen te beantwoorden.

Test

Na het eigen maken van de theorie heeft de kandidaat voldoende basis om te voldoen aan een tussentijdse test. In deze test worden vragen gesteld om de kennis en het inzicht van de kandidaten te toetsen. Hierdoor hebben wij direct een duidelijk beeld of de deelnemer op dat moment het gewenste niveau heeft. Wanneer de deelnemer de test faalt kijken we samen naar de reden hierachter, wat we hiermee kunnen doen en is er een mogelijkheid tot een herkansing.

DAATLAB Praktijk

Na een korte vakantie of een eventuele herkansing starten de kandidaten met het in praktijk brengen van hun kennis. Er staan zowel fictieve als oude DAAT-projecten voor hen klaar om te oefenen met praktijkopdrachten. In deze projecten wordt zowel gekeken naar hun vaardigheden in zelfstandig werken als het werken in een Scrumteam en de rollen die hierbij horen. Ze zullen de kennis die zij hebben geleerd toepassen en waar nodig verder verdiepen en/of verbreden. Door verschillende rollen in een team aan te nemen, leert de kandidaat wat zijn eigen kwaliteiten zijn en waar zijn interesses liggen. De mate en hoeveelheid opdrachten is situatie afhankelijk en kandidaat-specifiek.

Binnen het laatste onderdeel van het programma leert iemand specifiek voor zijn mogelijke werkgever om te gaan met tools en leert de skills die gelden. Bij voorkeur zijn er al sollicitatiegesprekken geweest en is er al een werkgever die projecten levert aan de deelnemer.

Tijdens het praktijk onderdeel van het traject wordt de deelnemer begeleidt door een coach van DAAT. De focus wordt hier met name gelegd op de persoonlijke ontwikkeling. Ook krijgen zij workshops, masterclasses en begeleiding op de inhoud van een Microsoft gecertificeerde trainer.

Na het traject hebben de deelnemers voldoende kennis om een Microsoft examen te behalen. Of dit onderdeel uitmaakt van het traject is afhankelijk van gemaakte afspraken met de gemeente. Ook heeft de deelnemer voldoende kennis van Scrum. Het te behalen certificaat is van grote meerwaarde bij de zoektocht naar een baan. Het examen waarvoor deelnemers worden voorbereid is Microsoft PL-300.

Naar werk

Vrijwel vanaf het begin krijgt de deelnemer een indruk van het werkveld binnen de IT. Tijdens het gespecialiseerde deel krijgt de deelnemer ondersteuning van een coach bij het zoeken naar werk. Daarnaast is er een accountmanager opgesteld die zich bezighoudt met de uitstroom van de deelnemer. Als er een duidelijk profiel van de deelnemer is met daarin de kwaliteiten en wensen wordt er ook daadwerkelijk gebeld met de organisaties achter de vacatures. Vanaf het moment dat de deelnemer start aan een opdracht proberen wij als DAAT een afspraak te maken met de organisatie om iemand in te laten stromen. Soms wordt er gevraagd aan DAAT om de deelnemer als werknemer bij de organisatie te blijven ondersteunen. Dit noemen wij 'naar werk', een onderdeel dat kan variëren in duur afhankelijk van de kandidaat.


Hieronder de ervaring van deelnemers die al door het programma zijn gelopen.Inhoud programma DAATLAB


DAATLAB-programma


Het programma van DAATLAB is erop gericht om mensen op persoonlijk en professioneel vlak op gebied van data te laten groeien. In het programma zullen de kandidaten van maandag t/m donderdag aan de slag zijn van 8:30 tot 17:00 uur.

Het programma is op een HBO AD niveau ingericht. Het instroomprofiel is niveau 4 en hoger. Nauwkeurigheid, leergierigheid en leervermogen zijn daarin de belangrijkste karaktereigenschappen. Om dit te testen houden wij een intake met vooraf een intakegesprek (incl. een toelatingstest). De deelnemer krijgt deze test ter zijner tijd toegestuurd.

Het programma bestaat uit verschillende onderwerpen, onderverdeeld in verschillende lessen. In de afbeelding hieronder is een schematische weergave van ons programma te vinden.

De 3 badges

De stappen zijn gebonden aan de 3 badges. De badges zijn de basis van het programma, namelijk:

  • Microsoft Stack (met name Power Apps en Power BI)
  • Programmeren in SQL en Python
  • Projectmatig werken met Scrum

De kandidaten krijgen in elk onderdeel van het programma begeleiding van een trainer in het aanleren van theorie, voorbereiden op de test en het doen van praktijk-projecten. Deze begeleiding is vooral gericht op de hard skills. Bij DAATLAB worden de kandidaten voorbereid op het werken op de arbeidsmarkt. Daar zal niet altijd een trainer voor ze klaarstaan. Daarom ligt er gedurende het hele traject een focus op het zelfstandig (en samen met collega kandidaten) oplossen van vraagstukken en achterhalen van antwoorden.

Naast de trainer is er begeleiding van een coach. Deze begeleiding is erop gericht om de deelnemers op persoonlijke en projectmatige vaardigheden te helpen ontwikkelen. De coach geeft naast de professionele begeleiding ook ondersteuning op werknemersvaardigheden. Denk hierbij aan de communicatie met klanten, de presentatie en de etiquette op de werkvloer.

Het programma geeft de kandidaten de kans om zowel op professioneel als op persoonlijk en sociaal niveau te ontwikkelen. Hiermee wordt er gewerkt naar het doel om als volwaardig zelfstandig medewerker bij een bedrijf aan de slag te gaan. Een doel waar de kandidaat, DAAT en de gemeente samen naartoe zullen werken.

"Innoveren met data en tegelijk leren

.....samen gaan wij voor een mooie baan!"


Frank Wensink - 06 11 094 7 / frank@daatonderzoek.nl